Silahkan menghubungi : KEP untuk pembelian buku ini

Macapat Injili 1

oleh :

Share on :
 
Minangka karya sastra lan prodhuk budaya tinggalan para winasis, tembang macapat perlu dimemetri, uga dikembangake murih tetep lestarine budaya luhur bangsa. Mula prayoga sapa wae bisa ngripta tembang kanthi tujuan kang maneka warna. Jer pangriptane tetep mituhu ing pepakon kang ana. Ing buku Macapat Injili iki kapacak sawetara conto tembang karyane para winasis jaman semana, kinanthenan not lan titi laras supaya gampang anggone sinau nyekar. Kasambung tembang macapat ripta pribadi kang magepokan karo Kitab Injil lan agama Kristen.
ISBN 978-979-21-6344-5
Seri
Pengarang
Terbit 2020
Halaman 122
Berat 180
Dimensi 148 x 210
Tag BAHASA
3